Responsive image
12. međunarodna konferencija HIIR-a
Umag, 22.-24.03.2023.

Registracija sudionika

Participant's registration
Podaci o poduzeću-ustanovi \ Company-Institution information:

Naziv tvrtke
OIB tvrtke*
Adresa*
Pošta i mjesto*
Kontakt telefon*
 
E-mail adresa*
E-mail adresa*
Država*
Trebam e-Račun / Broj narudžbenice

Samo za poslovne subjekte iz Hrvatske / Only for companies from Croatia.


Podaci o sudioniku \ Participant information:

Ime i prezime*
E-mail adresa*
E-mail adresa*
Član HIIR-a
HIIR Member
325,00
Član IIA, ISACA CC ili Sekcije internih revizora
Member of IIA, ISACA CC or Section of Internal Auditors
362,50
Ostali sudionici
Other participants
425,00Popis sudionika \ List of participants