Responsive image
13. međunarodna konferencija HIIR-a
Umag, 09.-11.04.2024.

Registracija sudionika

Participant's registration
Podaci o poduzeću-ustanovi \ Company-Institution information:

Naziv tvrtke
OIB tvrtke*
Adresa*
Pošta i mjesto*
Kontakt telefon*
 
E-mail adresa*
E-mail adresa*
Država*
Trebam e-Račun / Broj narudžbenice

Samo za poslovne subjekte iz Hrvatske / Only for companies from Croatia.


Podaci o sudioniku \ Participant information:

Ime i prezime*
E-mail adresa*
E-mail adresa*
Član HIIR-a
HIIR Member
362,50
Član IIA, ISACA CC ili Sekcije internih revizora
Member of IIA, ISACA CC or Section of Internal Auditors
400,00
Ostali sudionici
Other participants
462,50
Predavač - Besplatna kotizacija
Lecturer
0,00
Sponzor - Besplatna kotizacija
Lecturer
0,00Popis sudionika \ List of participants