Registracija
title
Konferencija se održava u hotelu Coral, a smještaj će biti u hotelu Garden Istra.


Kotizacija
  • za članove 290,00 EUR + PDV

  • za članove IIA, ISACA CC i Sekcije interne revizije 320,00 EUR + PDV te

  • za ostale sudionike iz zemlje i inozemstva 370,00 EUR + PDV


Pravo na nižu kotizaciju ostvaruju članovi HIIR-a, ISACA-e CC i Sekcije sa statusom punopravnog člana na dan 31.12.2023. te sudionici, novi članovi HIIR-a koji uplate članarinu za 2024. godinu.

Registracija