Registracija
title
Kotizacija

  • za članove 2.000,00 Kn (265,45 EUR);

  • za članove IIA, ISACA CC i Sekcije interne revizije 2.200,00 Kn (291,99 EUR) te

  • za ostale sudionike iz zemlje i inozemstva 2.600,00 Kn (345,08 EUR).

Sve cijene su iskazane bez PDV-a.

Kotizacija za sudjelovanje "Uživo na kongresu" i za "On-line" sudjelovanje je ista.


Pravo na nižu kotizaciju ostvaruju članovi HIIR-a, ISACA-e CC i Sekcije sa statusom punopravnog člana na dan 31.12.2021. te sudionici, novi članovi HIIR-a koji uplate članarinu za 2022. godinu.